<< HIDE
Menu

CSR และกิจกรรมเพื่อสังคม

 

PlanetComm ร่วมสบทบทุนสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ Smile for Mom “ล้างเท้าให้แม่”

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมสบทบทุนสนับสนุนงาน Smile for Mom “ล้างเท้าให้แม่” กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีนางสาววรรณภา วีระเจริญ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (คนที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การบรรยายธรรม โดยพระชายกลาง อภิญาโน (พระเท้าเปล่า) และพระศักดา สุนทโร วัดป่าธรรมภิมุก (พระนักเผยแพร่ออนไลน์) กิจกรรมล้างเท้าแม่ และการแสดงมินิคอนเสริร์ต “รักแม่” โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัวในสังคม ให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธต่อบุพการี และเป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560