<< HIDE
Menu

ข่าวสารทั้งหมด

 

PlanetComm ร่วมใจหยุดคอร์รัปชั่น ด้วยนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล

 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจบนพื้นฐานความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทางบริษัทฯจึงมีนโยบาย งดรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ ในทุกเทศกาล

บริษัทแพลนเน็ตคอมฯ ขอน้อมรับความปรารถนาดีและขอบคุณในการสนับสนุนเสมอมา

ความร่วมมืออย่างดีของท่าน คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเรา

ข่าวที่คุณอาจจะสนใจ