<< HIDE
Menu

ข่าวสารทั้งหมด

 

แพลนเน็ตคอม ร่วมใจหยุดคอร์รัปชั่น ด้วยนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล

No Gift Policy 2019

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจบนพื้นฐานความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทางบริษัทฯขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ หยุดคอร์รัปชั่น ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล

บริษัทแพลนเน็ตคอมฯ ขอน้อมรับความปรารถนาดีและขอบคุณในการสนับสนุนเสมอมา

ความร่วมมืออย่างดีของท่าน คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเรา

ข่าวที่คุณอาจจะสนใจ