<< HIDE
Menu

บริการซ่อม

 

บริการซ่อม

แพลนเน็ตคอมได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำของโลก เช่น GE, CODAN และ Comtech EF DATA ให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านดาวเทียมและไมโครเวฟโดยเฉพาะ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านเครื่องมือทดสอบและวิศวกรผู้ดูแลการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผู้ผลิตในด้านความรู้และอะไหล่ของอุปกรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริการซ่อมบำรุงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานระดับสากลอีกด้วย