<< HIDE
Menu

ร่วมงานกับเรา

 

Description

1.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร จัดทำ Bank Application ต่างๆ

2.ประสานงานธุรกรรม TR,LC,PN (Trade Facilities) และจัดทำเอกสาร

3.ประสานงานในการออกหนังสือค้ำประกัน ( BG) และยกเลิก

4.จัดทำ Cash flow

5.ทำ Report และงานที่ได้รับมอบหมาย

Other

1.Ms Word,Excel,Power Point

2.Program ธนาคาร

3.ประสบการณืทำงานกับธนาคาร

Qualification

Age; 23 to 35

Gender; Male/Female

Education; Bachelor Degree

Major; Accounting/Finance/Management/Econ

Experience;2- 3 years.

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1. Invoice issue / Bill collection

2.Prepare payment voucher

3.Daily Documentation work

4.Support all administrative duties,company project,adhoc as assigned

5.Permance work at Phnom Penh/Cambodia.

Qualification

Age; 25 to 35

Gender; Male/Female

Education; Diploma Degree,Bachelor Degree

Experience;=>2 years.

 

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

•มีบ้านพักไห้ฟรี พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไทย ปีล่ะ 2 ครั้ง

Description

– ติดต่อ Real Estate Developer และนิติบุคคล เพื่อนำเสนอ Planet Fiber สำหรับโครงการ Condominium และหมู่บ้านจัดสรร

– จัดทำ Forecast Home Passed Home Connected schedule plan

– ประสานงานกับทีมภายในโครงการ Planet Fiber,ภายใน Planet Comm

– ประสานงานกับ MKT และพนักงาน PC ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละโครงการ

– นำเสนอ Planet FTTH Package กับโครงการภายหลังจากการติดตั้ง Home Passed แล้วเสร็จ

Qualification

Age; 22 to 30

Gender; Male/Female

Education; Bachelor Degree

Experience;1-3 years.

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

– Manage and Operate Network Operation Center Team, including OSS/BSS operation and maintenance,Planning Network capacity,IP Address and Resource management,

– Be able to work in shift time,Day off and Holiday

– Having a strong Service mind , Positive thinking and can do attitude

– GPON Networks Monitoring and Troubleshooting

– Analysis network traffic and report

– Coordinate with PlanetFiber Cor/Middle Miles IIG/NIX providers to solve probems if occurred with Planet Fiber

– Provisioning GPON ONT/Service Profiles to be ready to activate the services.

– 2nd tier support for OSS/BSS system software (based on Cloud)

– 2nd tier support for Planet Fiber Contact Center

– Weekly,Monthly Networks Usage and Bandwidth usage

– Utilize and Optimize Network Traffic from Core/Middle Mile IIG/NIX to Last mile GPON

Qualification

Age; 28 to 35

Gender; Male/Female

Education; Bachelor Degree

Major; Engineering

Experience;5 years

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1.Managing inbound and outbound shipments and ensure compliance with customs regulations
2.Coordinate with freight forwarder, customs broker for shipment booking and monitoring
3.Monitoring and expediting with vendors to ensure all orders are delivered on time.
4.Negotiating on prices, terms and conditions with suppliers and coordinating with related departments
5.Check and verify forwarder’s billings and customs broker’s billing invoices as per agreed rates

Qualification

 • Female age between 27-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Logistics or Supply Chain Management, International, Business or equivalent related experiences.
 • At least 3-5 years of experience preferably in logistics, supply chain, Import & Export and contact government agency such as Customs Dept, BOI, NBTC will be an advantage.
 • Sound knowledge of Thailand import and export procedures.
 • Familiarity global Inco-terms, free-trade agreements and import-export documentation (such as commercial invoices, packing lists, bills of lading, AWBs, certificates of origin, marine insurance policies, Form D, Form E, etc.)
 • Good command of written and spoken English is a must
 • Good interpersonal, communication skills and problem solving skills
 • Good computer skill in MS office and document management
 • Handle operations related matters and multiple tasks, set work priorities and organize work effectively
 • Must be proactive and self motivated, able to work independently or harmoniously as part of a team.

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1.Work for Research and Development PCA Products.

2.Process the poduction.

3.Technical support.

4.Inventory control.

Qualification

Age; 25 to 45

Gender:male or Female

Education; Bachelor Degree

Major; Science-Information Technology , Engineer -Telecommunications or Electronics

Other- any relate fields

Experience;0-2 years. Or more ( have an experience in production,R&D,Products,Drawing S/W will be prior of hiring.)

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

 • Prepare, obtain agreement for and implement annual sales plans, which will ensure short and medium term growth and that gross margins are achieved.
 • Manage the existing global sales team to achieve the annual sales & margin budgets.
 • Manage the annual sales budgeting
 • Develop and implement a sales forecasting process to track global sales
 • Provide regular reports showing key opportunities being pursued and performance of our client
  resellers

Qualification

 • Thai Nationality only
 • Age  30-40 yrs.
 • Male or Female
 • Bachelor or Master degree in Sales engineer, Marketing or related field
 • Minimum of 0-5 years of international sales  experience in Telecommunication
 • Excellent communication (written, verbal, listening, etc.) and interpersonal skills

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1.บริหารจัดการทีมงาน และสินค้าที่รับผิดชอบ ในด้านงบประมาณ วางแผนและจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด

2.วางแผนและจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด

3.มองหาสินค้าและโซลูชั่นที่มีโอกาสและช่องทาในการพัฒนาธุรกิจ

4. ติดต่อบริหารจัดการกับ Vendor ของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

5.วางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ

Qualification

1.อายุ 30-35 ปี

2.เพศ ชาย/ หญิง

3.การศกษา ป.ตรี ป.โท สาขา Science , Social Sciences Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนงานด้านการตลาด และด้านเทคนิค รวมถึงการขายสินค้าแบบเดี่ยวและแบบ โครงการสำหรับสินค้าประเภท Broadcast,Studio,IPTV และงานระบบของสถาณีถ่ายทอดโทรทัศน์ต่างๆ

6.มความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1.เตรียมการก่อนเข้าพบลูกค้า ( Pre-approach ) เก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับลูกค้าที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วรวบรวมข้อมูล เพื่ใช้ในการวางแผนการเข้าพบลูกค้าเพื่อพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเข้าพบ

2.การเข้าพบลูกค้า ( Approach ) เพื่อให้มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ( interest) สร้างโอกาส และนำไปสู่การเสนอขาย

3.การเสนอขาย ( Presentation ) Visitand Demo ให้คำปรึกาหรือออกแบตามความต้องการหรือข้อเสนอของลูกค้า ทำใบเสนอราคา Quotation/Pposal/Tender Biding

4.การปิดการขาย ( Closed Deal ) การปิดการขายให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้ได้ใบสั่งซื้อจากลูกค่า Customer PO.

5.นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน

Qualification

Age; 25 to 30

Gender;Female

Education; Bachelor Degree

 

Major; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องกลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Experience;1-2years.

‘- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1.Need experinence in selling/engineering of Telecommunication,Unified communication IP PBX ,VideoconfernceExperience in contact center of IP PBX

Qualification

อายุ 27-40 ปี

เพศ ชาย-หญิง

การศึกษา ป.โท-ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์มสังคมศาสตร์

Engineering โทรคคมนาคม, การตลาด การขาย

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1. วางแผนงานติดตั้ง IP PBX ทั้ง In door และ Out door

2.ประสานงานกับ Alliance Partner

3.บริหารวางแผนกับทีมติดตั้ง

4.จัดเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบในแต่ล่ะโครงการ

Qualification

อายุ 27-40 ปี ขึ้นไป

เพศ ชาย-หญิง

การศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Engineering , สื่อสารโทรคมนาคม,อิเล็คโทรนิคเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีพื้นฐานงานด้าน Network

มีประสบการณ์ด้าน IP PBX , CCTV

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 4000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

มีประสบการณ์ด้าน Service IP PBX -Network  and Camera system

Basic cisco etc hardware knowledge

ติดตั้งระบบ หรือ Service IP PBX Network

สามารถแก้ใขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าได้

มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

Qualification

อายุ 20-35 ปี

เพศชาย

การศึกษา ปวส-ปตรี สาขา Engineer,สื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคเทคโนโลยีสาร

สนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 4000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

ซ่อมบำรุงอาคาร ได้แก่ สำนักงาน warehouse workshop ที่จอดรถ ตลอดจนสถานที่รอบๆอาคาร และระบบ/สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสถานประกอบการของบริษัท เพื่อให้พนักงาน และผู้มาเยือน มีสุขอนามัย มีความปลอดภัยตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกียวข้องมีความพึงพอใจ ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Qualification

 • เพศ ชาย อายุ 24-35 ปี
 • การศึกษา  ปวส-ปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการ์ณไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ พิจารณาเป็นพิเศษ

Others

 • •นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
  •โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
  •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
  •สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
  •ประกันสังคม
  •ตรวจสุขภาพประจำปี
  •งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
  •ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  •เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

 • – Supervise other accounts in team as Head of Department
  -Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales targets  for territory ; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.
  -Must have good relationship with customers in Service provider Market
  -Good interpersonal and presentation skill with adequate technical knowledge and service mind
  -Good command of written and spoken English

Qualification

 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ  35-45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี หรือ โท  ด้านขาย หรือที่เกี่ยวข้อง
 • พูดและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย PBX Call center  ของ CISCO, AVAYA, ACATEL, SEIMEN  5 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านงาน Engineer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 4000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

 • Experience in sales in the field of telecommunications or technology for 0-5 years.
 • Educated in Rajamangala University, Rajabhat University or King Mongkut’s University. (Specially in consideration)

Qualification

 • Age : 24 – 35 Years.
 • Gender : Male / Female
 • Education : Bachelor’s Degree or Master in Engineering or other related qualifications.

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

 • Installing, configuring and troubleshooting network infrastructure, server, firewall and wireless., Broadcasting
 • Monitoring and maintaining network infrastructure.
 • Produce acceptance document, user manual, training manual
 • Perform acceptance test with customer
 • Provide training to customer

Qualification

 • Male  age 22 – 30  Years
 • Bachelor’s Degree in major of Science in Information Technology, Engineering in Communication and other in related field.

Others

 • 0-3 years experience in Network Configuration and Implementation, Wireless, Broadcasting  will be advantaged.
 • Knowledge of LAN, WAN,routing, switching and TCP/IP, Wireless, Broadcasting
 • CCNA certificated will be advantage.
 • Readiness and able to work upcountry and abroad.

Remark : Email – hr@planetcomm.com

Office address: 157 Soi Ramindra 34., Ramindra Rd., Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230

Telephone: 02 792 2400 Fax: 02 792 2499