<< HIDE
Menu

ร่วมงานกับเรา

 

Description

– ติดต่อ Real Estate Developer และนิติบุคคล เพื่อนำเสนอ Planet Fiber สำหรับโครงการ Condominium และหมู่บ้านจัดสรร

– จัดทำ Forecast Home Passed Home Connected schedule plan

– ประสานงานกับทีมภายในโครงการ Planet Fiber,ภายใน Planet Comm

– ประสานงานกับ MKT และพนักงาน PC ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละโครงการ

– นำเสนอ Planet FTTH Package กับโครงการภายหลังจากการติดตั้ง Home Passed แล้วเสร็จ

Qualification

Age; 22 to 30

Gender; Male/Female

Education; Bachelor Degree

Experience;1-3 years.

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

– Manage and Operate Network Operation Center Team, including OSS/BSS operation and maintenance,Planning Network capacity,IP Address and Resource management,

– Be able to work in shift time,Day off and Holiday

– Having a strong Service mind , Positive thinking and can do attitude

– GPON Networks Monitoring and Troubleshooting

– Analysis network traffic and report

– Coordinate with PlanetFiber Cor/Middle Miles IIG/NIX providers to solve probems if occurred with Planet Fiber

– Provisioning GPON ONT/Service Profiles to be ready to activate the services.

– 2nd tier support for OSS/BSS system software (based on Cloud)

– 2nd tier support for Planet Fiber Contact Center

– Weekly,Monthly Networks Usage and Bandwidth usage

– Utilize and Optimize Network Traffic from Core/Middle Mile IIG/NIX to Last mile GPON

Qualification

Age; 28 to 35

Gender; Male/Female

Education; Bachelor Degree

Major; Engineering

Experience;5 years

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1.Work for Research and Development PCA Products.

2.Process the poduction.

3.Technical support.

4.Inventory control.

Qualification

Age; 25 to 45

Gender:male or Female

Education; Bachelor Degree

Major; Science-Information Technology , Engineer -Telecommunications or Electronics

Other- any relate fields

Experience;0-2 years. Or more ( have an experience in production,R&D,Products,Drawing S/W will be prior of hiring.)

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

1.เตรียมการก่อนเข้าพบลูกค้า ( Pre-approach ) เก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับลูกค้าที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วรวบรวมข้อมูล เพื่ใช้ในการวางแผนการเข้าพบลูกค้าเพื่อพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเข้าพบ

2.การเข้าพบลูกค้า ( Approach ) เพื่อให้มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ( interest) สร้างโอกาส และนำไปสู่การเสนอขาย

3.การเสนอขาย ( Presentation ) Visitand Demo ให้คำปรึกาหรือออกแบตามความต้องการหรือข้อเสนอของลูกค้า ทำใบเสนอราคา Quotation/Pposal/Tender Biding

4.การปิดการขาย ( Closed Deal ) การปิดการขายให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้ได้ใบสั่งซื้อจากลูกค่า Customer PO.

5.นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน

Qualification

Age; 25 to 30

Gender;Female

Education; Bachelor Degree

 

Major; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องกลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Experience;1-2years.

‘- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

ซ่อมบำรุงอาคาร ได้แก่ สำนักงาน warehouse workshop ที่จอดรถ ตลอดจนสถานที่รอบๆอาคาร และระบบ/สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสถานประกอบการของบริษัท เพื่อให้พนักงาน และผู้มาเยือน มีสุขอนามัย มีความปลอดภัยตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกียวข้องมีความพึงพอใจ ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Qualification

 • เพศ ชาย อายุ 24-35 ปี
 • การศึกษา  ปวส-ปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการ์ณไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ พิจารณาเป็นพิเศษ

Others

 • •นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
  •โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
  •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
  •สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
  •ประกันสังคม
  •ตรวจสุขภาพประจำปี
  •งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
  •ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  •เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

 • Experience in sales in the field of telecommunications or technology for 0-5 years.
 • Educated in Rajamangala University, Rajabhat University or King Mongkut’s University. (Specially in consideration)

Qualification

 • Age : 24 – 35 Years.
 • Gender : Male / Female
 • Education : Bachelor’s Degree or Master in Engineering or other related qualifications.

Others

•นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปี
•โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ประกันกลุ่ม (สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 5000บาท/ปี)
•สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน
•ประกันสังคม
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•งาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด เสาร์/อาทิตย์)
•ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
•เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

Description

 • Installing, configuring and troubleshooting network infrastructure, server, firewall and wireless., Broadcasting
 • Monitoring and maintaining network infrastructure.
 • Produce acceptance document, user manual, training manual
 • Perform acceptance test with customer
 • Provide training to customer

Qualification

 • Male  age 22 – 30  Years
 • Bachelor’s Degree in major of Science in Information Technology, Engineering in Communication and other in related field.

Others

 • 0-3 years experience in Network Configuration and Implementation, Wireless, Broadcasting  will be advantaged.
 • Knowledge of LAN, WAN,routing, switching and TCP/IP, Wireless, Broadcasting
 • CCNA certificated will be advantage.
 • Readiness and able to work upcountry and abroad.

Remark : Email – hr@planetcomm.com

Office address: 157 Soi Ramindra 34., Ramindra Rd., Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230

Telephone: 02 792 2435 Fax: 02 792 2499