การสื่อสารและโทรคมนาคม

 • ระบบสื่อสารแบบไร้สาย
 • ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ
 • ระบบมัลติมีเดีย

ดิจิตอลทีวี

 • ระบบผลิตรายการโทรทัศน์
 • ระบบส่งสัญญาณ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแพลนเน็ตคอม

 • Set Top Box
 • รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
 • การจัดการสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
 • อุปกรณ์รบกวนสัญญาณวิทยุ

บริการของแพลนเน็ตคอม

 • บริการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และฝึกอบรม
 • บริการบำรุงรักษาระบบ
 • บริการซ่อม

เกี่ยวกับแพลนเน็ตคอม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีด้วยความรู้ ความชำนาญ และประ สบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งและบริการหลังการขายครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ อาทิ CISCO, CODAN, THALES และ THOMSON (2) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm และ (3) บริการของแพลนเน็ตคอม และในปี 2556 ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยใช้ชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PCA”

Thai CAC