การสื่อสารและโทรคมนาคม

 • ระบบสื่อสารแบบไร้สาย
 • ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ
 • ระบบมัลติมีเดีย

ดิจิตอลทีวี

 • ระบบผลิตรายการโทรทัศน์
 • ระบบส่งสัญญาณ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแพลนเน็ตคอม

 • Set Top Box
 • รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
 • การจัดการสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
 • อุปกรณ์รบกวนสัญญาณวิทยุ

บริการของแพลนเน็ตคอม

 • บริการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และฝึกอบรม
 • บริการบำรุงรักษาระบบ
 • บริการซ่อม

เกี่ยวกับแพลนเน็ตคอม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบระบบการสื่อสาร สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่มีการพัฒนาจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ได้แก่ การสื่อสารและโทรคมนาคม ดิจิตอลทีวี ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแพลนเน็ตคอม และบริการของแพลนเน็ตคอมจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำมากมาย





Thai CAC