Scroll to top
en th

EDGE DATA CENTER

ดาต้าเซ็นเตอร์ All-in-One แบบสำเร็จรูป

ปัจจุบัน Digital Transformation ของหลายธุรกิจต้องการระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อนำมาทำการประมวลผลอย่าง Big Data, การประมวลผลข้อมูลของอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ,  การทำ Image Processing สำหรับวิเคราะห์ภาพ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลมหาศาลสำหรับเทคโนโลยี AI และ Digital Twin

ซึ่งเดิมทีนั้นการลงทุนสร้าง Data Centerถือเป็นงานใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้เวลานานในการติดตั้ง รวมทั้งมีการดูแลรักษาที่ซับซ้อน

Edge Data Center คือ?

“Edge Data Center หรือ Containerized Data Center ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สามารถเพิ่มหรือ ลดขนาดตามการใช้งานได้” จึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ต้องการระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและเกิดผลลัพธ์ขึ้นได้แบบ Real-time โดยสามารถติดตั้ง Edge Data Center กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆสามารถติดตั้งพร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับการทำงานของเครื่องเซิฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งยังได้รับมาตรฐาน Uptime Tier3 ready สำหรับประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของ Edge Data Center

ทำไม? องค์กรถึงควรเลือกใช้ Edge Data Center

Full Data

จำนวนข้อมูลที่มากขึ้น

ความต้องการพื้นที่การเก็บข้อมูลมากขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งาน application ที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลจากกล้อง CCTV การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือความต้องการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆของอุตสาหกรรม

Cyber Crime

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

Edge Data Center สามารถลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Data โดยการจำกัดจำนวนข้อมูลหมุนเวียนระหว่างจุดเก็บข้อมูลและศูนย์กลางเก็บข้อมูลหลัก โดยมีทีมงานคอย Monitor แบบ 24x7

Latency

ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล

หากใช้การเก็บข้อมูลแบบกระจาย โดยติดตั้ง Edge Data Center ตามพื้นที่ต่างๆ การดึงข้อมูลจากพื้นที่โดยตรงจะรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการดึงข้อมูลจากส่วนกลาง

Construction

ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการติดตั้ง

Containerized Data Center ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการติดตั้งจากการสร้าง Data Center แบบปกติถึง 1 ใน 4

ตัวอย่างการใช้งาน Edge Data Center

Diagram รูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน Edge Data Center

โดยตามรูปแบบด้านบนสามารถเชื่อมต่อ Data Center ทุกรูปแบบขององค์กรเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจัดเก็บ หรือนำไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถ Monitor ได้จากจุดใดจุดหนึ่งของการเชื่อมต่อ ซึ่งหากมี Data Center หนึ่งล่มหรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อกับ Data Center ที่เหลือเพื่อดำเนินธุรกิจยังคงใช้งานได้ต่อไปอย่างราบรื่น

PlanetComm

ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ได้มีการออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นทางด้าน Edge Data Center ร่วมกับระบบ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
เพื่อรองรับระบบเครื่องแม่ข่าย หน่วยจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ทุกธุรกิจโดยเราให้บริการแบบครบวงจรดังนี้

Fusion DC1000A (40 ft)
ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะแบบ All-in-One สำหรับภายนอกอาคาร

FusionModule 1000A มีการกำหนดค่าระบบสำรองแบบ 2N และ N+X โซลูชันนี้สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น องค์กร เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย การศึกษา การเงิน การคมนาคม และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม

Highlight Features


  • TIER 3 Ready

  • ติดตั้งและพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว

  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน = 1.6 PUE (ศูนย์ข้อมูลทั่วไป = 2.0 PUE ขึ้นไป)

  • มีระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ และมีอัตราการปล่อยคาร์บอนต่ำ

Layout of N+X

Layout of 2N

Specification

Indoor Modular DC
ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับภายในอาคาร

FusionModule 2000


Solution Data Center ร่นุ ใหม่ ที่มีความอัจฉริยะ และมีประสิทธิภาพสูงต่างจาก Data Center ในยุคก่อน รองรับการออกแบบและติดตั้ง  รวมแหล่ง จ่ายไฟฟ้า ระบบเครื่อง
สำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ รวมอยู่ในชุดเดียวกัน ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งอีกทั้งยังมีระบบการแสดงผล และการประมวลผลอัจฉริยะที่สามารถมอนิเตอร์ ดูสถานะ อุปกรณ์ และข้อมูลต่างๆได้แบบ Real Time พร้อมระบบ AI ช่วยปรับแต่งค่าต่างๆให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

FusionModule 800


FusionModule 800 คือรูปแบบในอนาคตของ Data Center ยืดหยุ่นและตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรองรับ การออกแบบและติดตั้งรวม แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศที่รวมอยู่นชุดเดียวกัน ซึ่งสามารถประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งได้เป็นอย่างดี

FusionModule 500


FusionModule 500 พลิกโฉมโหมดการสร้างศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม รวมทั้งผนวกกับระบบจัดสรรไฟฟ้า ระบบ UPS ระบบตรวจสอบ และแบตเตอรี่ไว้ในตู้เดียว ซึ่ง ลดการใช้พื้นที่ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ส่วนประกอบทั้งหมดมีการผลิต ติดตั้ง และทดสอบการใชงานล่วงหน้า การตดิตั้งและปรับใช้งานสามารถเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการในการเปิดใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจำลองข้อมูลเป็นชุดติดตั้งมาพร้อมกับระบบการบริหารจัดการอัจฉริยะและแอป O&M บนมือถือ การจัดการจากระยะไกลและจากจุดเดียวสำหรับจุดให้บริการจำนวนมาก รวมทั้ง O&M อัจฉริยะทำให้ห้องอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลและลดต้นทุนด้านแรงงาน O&M

แพลนเน็ตคอม เราเปิดให้เยี่ยมชม Edge Data Center

❌ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ❌
☑ มาตรฐานระดับ TIER 3 Ready
☑ ยินดีต้อนรับทุกองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
☑ สัมผัสและเยี่ยมชมอุปกรณ์ภายในตู้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
☑ สอบถามและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Center
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-792-2400
อีเมล marketing@planetcomm.com

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม