Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้แก่กระทรวง ICT

CSR

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทยและภาคเอกชน มอบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

24 กุมภาพันธ์ 2555 จ.นครนายก, สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย และบริษัทแพล็นเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ พร้อมด้วยผู้ผลิตระบบสื่อสารโทร คมนาคมชั้นนำได้ทำพิธีมอบเอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีล่าสุด ให้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการสื่อสารในยามที่เกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

นายวิษณุ ลิ่มวิบูลย์ รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย เปิดเผยว่าได้ร่วมกับบริษัท แพล็นเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด และผู้ผลิตระบบสื่อสารชั้นนำของโลกอาทิ CODAN, CISCO SYSTEM, Cambium Networks และ Panasonic ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรวมมูลค่า 10 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้งานในศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในการปฏิบัติภารกิจจัดการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสารในยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

– บริษัท โคแดน จำกัด (Codan) มอบเครื่องวิทยุสื่อสารระยะไกลแบบพกพาและสะพายหลัง (HF Manpack) เพื่อให้หน่วยกู้ภัยใช้ในการสื่อสารวิทยุสั่งการระยะไกลจากพื้นที่ภัยพิบัติ จำนวน 2 ชุดมูลค่า 6,000,000 บาท
– บริษัท แคมเบียม เน็ทเวอร์ค จำกัด(Cambium Networks) มอบระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูงระยะไกล จำนวน 3 ชุด มูลค่า 2,200,000 บาท
– บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม จำกัด (Cisco) มอบระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลภาพและเสียง พร้อมด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลไร้สาย จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
– บริษัท พานาโซนิค จำกัด (Panasonic) มอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพกพา แบบกันกระแทกและกันน้ำ เพื่อใช้ในภาระกิจในพื้นที่ภัยพิบัติ จำนวน 2 ชุด มูลค่า 200,000 บาท
– บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด เป็นผู้รวมระบบอุปกรณ์สื่อสารให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง พร้อมให้การฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์

ด้านนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ CEO บริษัทแพล็นเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับผู้ผลิตระบบสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำในการมอบครั้งนี้ โดยทางแพล็นเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เป็นผู้รวบรวมอุปกรณ์สื่อสารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และทำให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อช่วยลดผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติให้ลดน้อยลง