Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

แพลนเน็ตคอมต่อยอดโครงการเพื่อสังคม “รวมพลังปลูกปะการัง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

CSR

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณเทรเวอร์ ทอมป์สัน กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหาร ค่ายนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวบรรยายให้ความรู้ถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดกระแสนำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่อ่าวไทยทำให้อุณหภูมิในทะเลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลโดยเฉพาะปะการังที่เกิดการฟองขาวและตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยบริษัทได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นจัดกิจกรรมดีๆ ภายใต้ต้นแบบการเป็นผู้นำที่ดีต่อการปลุกจิตสำนึกในสังคม