Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

แพลนเน็ตคอมร่วมสบทบทุนสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ Smile for Mom “ล้างเท้าให้แม่”

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมสบทบทุนสนับสนุนงาน Smile for Mom “ล้างเท้าให้แม่” กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีนางสาววรรณภา วีระเจริญ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (คนที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การบรรยายธรรม โดยพระชายกลาง อภิญาโน (พระเท้าเปล่า) และพระศักดา สุนทโร วัดป่าธรรมภิมุก (พระนักเผยแพร่ออนไลน์) กิจกรรมล้างเท้าแม่ และการแสดงมินิคอนเสริร์ต “รักแม่” โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัวในสังคม ให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธต่อบุพการี และเป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560