Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

แพลนเน็ตคอมเข้าติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับชุมชน ยกระดับความปลอดภัยอีกระดับให้กับสังคม

CSR

คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด มหาชน ชื่อย่อหลักทรัพย์ PLANET ผู้ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสำนักงาน ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลและอาคาร และระบบดิจิทัลทีวี แบบครบวงจร เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของชุมชน โดยบริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอมอบกล้องวงจรปิดและวางระบบ CCTV ให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ซอยรายอินทรา 34 เป็นจำนวน 9 ชุด ในโครงการ CSR “สร้างระบบ CCTV ให้แก่ชุมชน”