Scroll to top
en th

โลกดิจิทัลกำลังเปลี่ยนคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับองค์กรแบบไหน เชื่อหรือไม่ว่าคลื่นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับคุณและองค์กรอย่างแน่นอน โดยเริ่มต้นจากธุรกิจประเภทการเงินธนาคาร, การศึกษา, ค้าปลีก, โรงงานอุตสาหกรรม แม้กระทั่งธุรกิจใกล้ตัวที่ใคร ๆ ก็เกี่ยวข้องด้วยอย่างโรงพยาบาลต่างก็กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เร็วมากกว่าคู่แข่ง อันจะทำให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้ก้าวขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง

จากการวิเคราะห์ของบริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก ได้เปรียบเปรยว่าพนักงานในองค์กรก็เปรียบเสมือนกับ “ของเหลว” เพราะเมื่อองค์กรผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องเป็นคลื่นไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กร ไม่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรด้วยเช่นกัน

ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรวดเร็ว “เวลา” เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด สืบเนื่องมาจากรายงานของบริษัท PricewaterhouseCoopers หรือที่เรียกโดยย่อว่า PwC หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แสดงให้เห็นว่า การทำงานแบบ Mobility เป็นหัวใจหลักในการสร้างให้เกิดโอกาสในการพัฒนาและเกิดความร่วมมือในกลุ่มพนักงานที่เป็น talent ขององค์กรมากขึ้น แต่ความพึงพอใจและความคาดหวังที่เกิดขึ้นนี้ก็ต้องการการบริหารจัดการภายในองค์กรที่รอบคอบด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่าองค์กรจำเป็นที่ต้องฟังเสียงของพนักงานและตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานจากทุกหนแห่ง ทุกเวลา และทำอย่างไรให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานให้ อันเป็นผลให้องค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนถ่ายสู่วิถีแห่งยุคดิจิทัลไปด้วย

 

ห้องทำงานก็คือทุก ๆ ที่ที่คุณต้องการ

ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการทำงานในรูปแบบเดียวกับที่เขาใช้ชีวิต ทุกวันนี้คนเราต่างมีช่องทางการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลและวีดีโอกันอย่างแพร่หลาย สิ่งเหล่านี้การเป็นภาพสะท้อนตัวตนของแต่ละคน จนสุดท้ายการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ก็กลายมาเป็นช่องทางเดียวกันในการสื่อสารเพื่อการทำงานกับผู้ร่วมงานตลอดจนใช้เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าไปโดยอัตโนมัติ ถ้าเปรียบเทียบกับในอดีต สถานที่ทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปมาก คำว่า “ชั่วโมงเร่งด่วน” ได้หายไปแล้ว ด้วยนโยบาย Work-From-Home หรือการทำงานจากบ้านที่มีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะพื้นที่เช่าสำหรับทำสำนักงานต่างมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรส่วนใหญ่ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพื้นที่และคาดหวังให้พนักงานของตนทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่เขาสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการเข้ามาทำงานที่สำนักงาน ซึ่งความยืดหยุ่นในการทำงานเช่นนี้ กลับกลายเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของ remote workers ซึ่งมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อตลอดเวลาอย่างไม่สะดุด และจะต้องสามารถทำการเชื่อมต่อกับทุก ๆ ที่ ทุก ๆ คนได้อย่างง่าย ๆ ในทุกเวลาทั้งภายในสำนักงานหรือขณะเดินทาง กล่าวได้ว่างานต้องสามารถทำได้ในทุก ๆ ที่ที่ต้องการ นอกจากนี้พวกเขายังต้องการให้องค์กรเปิดสิทธิ์ให้อุปกรณ์หลากหลายของพวกเขาที่มีสามารถนำเข้ามาใช้ในการทำงานได้ เช่น การให้สิทธิ์ในการประชุมผ่านระบบวีดีโอ หรือ video conference การสามารถแชร์ไฟล์งาน หรือส่งข้อความแชทในระหว่างประชุมกันได้อย่าง real time เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้องการการบำรุงรักษาอย่างดี เพื่อให้เกิดการทำงานเป็น “ทีม” และเป็นมิตรต่อมืออาชีพผ่านการทำงานแบบ Mobility

ทั้งนี้ความลับในการปรับเปลี่ยนการทำงานภายในองค์กรให้เป็นแบบ Mobility อย่างประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นและการปรับนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานสามารถทำได้จากทุกที่ทุกเวลาอย่างอิสระ ร่วมถึงการแปลงให้สำนักงานกลายเป็นสถานที่ในการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน ด้วยการเปลี่ยนให้สำนักงานธรรมดากลายเป็นห้องประชุมชั้นเลิศ ที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือสำหรับการประชุมที่ดีที่สุด (best meeting room devices)

ในฐานะที่ Cisco อยู่ในอุตสาหกรรมไอทีมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้นำในระบบ unified communications และการสร้างพื้นที่เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เรากำลังช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาไปตัวเองเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่นและมีระบบการสื่อสารที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรยุคใหม่ ด้วยการนำ Cisco Webex ที่เป็นบริการ app-centric cloud-based ที่จะช่วยจัดการการสื่อสารทั้งหมดให้สมบูรณ์เหมาะสมกับการทำงานเป็นทีมจากทุก ๆ ที่ โดยทีมงานจะสามารถสร้างการประชุม ส่งข้อความ คุยกัน ขีดเขียนข้อความ แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่ต่างที่กันก็ตาม

ชุดอุปกรณ์ Cisco Webex มิใช่เพียงอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารแต่เป็นอุปกรณ์เพื่อห้องประชุม (equipment for meeting room) อย่างแท้จริง ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นไปในทิศทางเดียวกัน อันนำมาซึ่งอิสระในการทำงานในทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกวิธีที่พนักงานต้องการ ภาพการประชุมร่วมกันจะเปลี่ยนไป ไม่จำเป็นต้องนัดหมายร่วมกันในช่วงเวลาที่ว่างเข้ามาประชุมร่วมกันอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีห้องประชุม (meeting room technology) อย่าง Cisco Webex ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสนทนากันได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และสามารถติดตามต่อเนื่องหลังจากการประชุมได้อีกด้วย

 

Cisco Webex: สัมผัสเทคโนโลยีที่เกิดมาเพื่อการสื่อสารครบวงจร

Cisco Webex Spaces – ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากเพียงจุดเดียว

 

ท่านสามารถจัดระเบียบการประชุมขึ้นมาได้ ด้วยการสร้าง Cisco Webex Space ขึ้นมาสำหรับทุก ๆ โครงการหรือทุกการประชุม แล้วทำการเชิญ / เพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาใน space เดียวกัน ทำให้ท่านสามารถส่งข้อความ แบ่งปันข้อมูล และตั้งเวลาการประชุมได้จากใน space เพียงจุดเดียวไปพร้อม ๆ กับสามารถประชุมผ่านวีดีโอ (video conference) ที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

 

ห้องประชุม – ที่ประหยัดเวลามากที่สุด

ด้วยเครื่องมือเพื่อห้องประชุม (meeting room devices) อย่าง Cisco Webex ท่านสามารถนำผู้คนมาพบปะสื่อสารกันโดยปราศอุปสรรคด้านสถานที่ บนทุกอุปกรณ์สื่อสารที่ต้องการ เพื่อแบ่งปันไอเดียและทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้ และยังสามารถติดตามผลการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับที่ได้ประชุมไป ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีห้องประชุม (meeting room technology)ของ Cisco Webex เกิดขึ้นจากการรวมกันของเทคโนโลยีการประชุมผ่านเว็บชั้นนำของโลกอย่าง Cisco Webex เข้ากับเทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) เกิดเป็นเครื่องมือสำหรับห้องประชุมที่ดีที่สุด (best meeting room devices) ที่ท่านสามารถสร้างการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมถึง 200 คนได้ในคราวเดียวกันด้วย Cisco Webex app หรือทำผ่าน Microsoft Outlook หรือ สร้างห้องประชุมเล็ก ๆ ขึ้นมาหลาย ๆ ห้องภายในอากาศพร้อมทั้งติดตามผลการประชุมหลังจากจบการประชุมและแชร์ไฟล์หรือข้อมูลเพื่อการติดตามผลการประชุมในภายหลังได้

นอกจากนี้ Cisco Webex ยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลหากันเพื่อแบ่งปันข้อมูลการประชุมจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การพูดคุยกันระหว่างประชุมสามารถทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้นบนข้อมูลที่แบ่งปันกันได้อย่าง real time นำมาซึ่งการตัดสินใจอย่างถูกต้องและฉับไว โดยท่านสามารถทำการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลให้กันและกันได้ทั้งแบบส่วนตัวและเปิดสาธารณะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ทลายอุปสรรคในการเข้าประชุม เพราะการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโทรเข้ามาเพื่อประชุมได้จากอุปกรณ์สื่อสารที่สะดวกใช้งาน โดยเข้ามาใน space ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อเข้ามาใน space แล้วการประชุม การพูดคุย การแบ่งปันไฟล์ข้อมูล ก็จะสามารถทำได้ทันทีเสมือนนั่งอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน โดยที่มีคุณภาพของภาพและเสียงระดับ HD หากอุปกรณ์ของท่านสามารถรองรับได้ ทั้งนี้ท่านสามารถโทรเข้ามาร่วมประชุมได้จากทุก ๆ ที่ที่ท่านต้องการเพียงแค่มี Cisco Webex app หรือโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประวัติการประชุมจะถูกเชื่อมต่อและเก็บลงอุปกรณ์ของท่าน และสามารถเรียกดูซ้ำได้จากทุกที่ทุกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ

ไม่เพียงเป็นเทคโนโลยีเพื่อห้องประชุม (meeting room technology) ที่สะดวกสบายเท่านั้น Cisco Webex ยังเป็นเทคโนโลยีเพื่อห้องประชุม (meeting room technology) ที่ปลอดภัยที่สุดอีกด้วย เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลการประชุมร่วมกันได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะทำการประชุมผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม และยังเก็บบันทึกการประชุมไว้ใน space จุดเดียว ช่วยให้สามารถเรียกดูซ้ำได้อย่างง่าย ๆ ช่วยให้ติดตามการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง

นี่คืออีกหนึ่งมุมมองในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรก่อน เพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันและก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจในลำดับต่อไป