Scroll to top
en th

เชื่อหรือไม่ว่าถ้ามีระบบการประชุมที่ดี ธุรกิจก็จะไปได้ดีด้วย?

จากงานวิจัยหลาย ๆ แห่งพบว่าบริษัทที่นำการสื่อสารผ่านวีดีโอมาใช้จะเติบโตได้เร็วกว่าบริษัทอื่น ๆ ถึง 300% (ข้อมูลจาก Techaisle) และอีก 58% กล่าวว่าระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารชั้นเลิศที่ยอดเยี่ยมมาก (ข้อมูลจาก Harvard Business Review)

Cisco Conferencing Solutions เรามอบให้มากกว่าแค่การสื่อสารผ่านอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference devices) ธรรมดาทั่วไป แต่เป็นการสื่อสารที่อยู่บนความปลอดภัยไม่ว่าจะประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ, Desktops หรือภายในห้องประชุมก็ตาม เราเชื่อมพนักงาน ลูกค้า และ partner เข้าด้วยกันผ่านการสื่อสารแบบไร้พรมแดนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของเสียง วีดีโอ และยังสามารถแชร์เนื้อหาการประชุมได้ไม่ว่าจะสื่อสารจากที่ใดก็ตาม

ทราบหรือไม่ว่า ในทุก ๆ เดือนมีคนมากกว่า 113 ล้านคนที่เข้าใช้การประชุมผ่านเว็บด้วย Cisco web conferencing (ข้อมูลจาก Cisco) เห็นได้ว่าวิถีการทำงานในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว…..

องค์กรของท่านยังมีวิธีการทำงานเหมือนกับเมื่อ 10 ปีที่แล้วอยู่หรือไม่?

Harvard Business Review ได้ทำการสำรวจนักธุรกิจชั้นนำทั่วโลกเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กรของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไปพบว่า

  • 72% กล่าวว่าเทคโนโลยีทำให้การประชุมร่วมกันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  • 54% ยินดีลงทุนเพื่อให้ได้โซลูชันการสื่อสารที่ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
  • 64% ของรายงาน พบว่าการสื่อสารกับบุคคลภายนอกมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ ข้างต้น ทำให้เห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ทุก ๆ องค์กรสามารถสัมผัสประสบการณ์การเชื่อมต่ออย่างมีคุณภาพเพื่อธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยการนำความสามารถของระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) มาใช้เสริมในทุกกลไกของการปฏิสัมพันธ์กัน เพราะการทำงานส่วนใหญ่ในทุกวันนี้สามารถทำได้ผ่านมือถือและมีการติดต่อสื่อสารในวงที่กว้างขึ้น ผู้นำที่มองการณ์ไกลหลายคนเล็งเห็นถึงประโยชน์ และผลกระทบในทางที่ดีจากการนำเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างวีดีโอคอนเฟอเรนซ์มาใช้งาน เพราะวีดีโอได้กลายเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมแพร่หลายและกลายเป็นเครื่องมือของการสื่อสารในโลกธุรกิจปัจจุบันไปแล้วนั่นเอง ตัวอย่างเช่น: ปัจจุบัน desktop และอุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่ล้วนมีกล้องติดมาด้วย ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าใคร ที่ไหน ก็สามารถสร้างการประชุมออนไลน์ และทำการประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ (Video Conference)

ในรูปแบบขององค์กรปัจจุบันนี้การทำงานร่วมกันมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ด้วยโซลูชันวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Solutions for video conference) อันทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงไปได้ และเทคโนโลยีการประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference technology) ยังจัดเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะการสามารถประชุมแบบเห็นหน้ากันได้นั้น ช่วยลดปริมาณการประชุมแบบฉาบฉวยที่ไม่เห็นหน้ากันหรือเป็นเพียงแค่โทรเข้ามาเพื่อประชุมสายกันเท่านั้นลงไปได้

เพราะการสื่อสารกันที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่การพูดคุยกันเท่านั้น การใช้ภาษากาย การแสดงสีหน้า ท่าทางจะช่วยให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference technology) จึงช่วยให้การสื่อสารในที่ประชุมมีประสิทธิภาพมากกว่าเพียงแค่การประชุมสายผ่านระบบโทรศัพท์เท่านั้น

อาจกล่าวได้ว่าการนำระบบวีดีโอคอล (Video call) หรือโซลูชันวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Solutions for video conference) มาใช้ในองค์กร จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ เพราะสามารถดึงคนให้เข้ามาพบกันแบบเห็นหน้าได้ผ่านระยะทางไกล อันจะช่วยให้องค์กรของท่าน

  • สามารถตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ไม่เกิดความล่าช้าในการนัดประชุมกัน
  • สร้างความมั่นใจและความเข้าใจกันระหว่างทีมทำงานทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน และข้ามหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้น
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนักงานในการเดินทาง ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม และผลกระทบอื่น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
  • กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้และการกล้าแสดงความคิดเห็น ไม่เพียงแค่ระหว่างพนักงานในองค์กร แต่รวมถึงกับคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าขององค์กรอีกด้วย

เทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference technology) จึงเป็นส่วนหลักที่ช่วยทำการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกันและสร้างสรรค์การสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นธรรมชาติได้ง่าย ๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ทำให้ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายในการสื่อสารจากต่างที่ ต่างภาษากันได้ง่ายขึ้น เสมือนการใช้โทรศัพท์โทรคุยกันแบบในอดีตผ่านโซลูชันวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Solutions for video conference) ในหลายกรณีพบว่าประสบการณ์การประชุมผ่านอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference devices) สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าการเดินทางไปประชุมด้วยตัวเองเสียมากกว่า

 

จะดีแค่ไหนหากท่านสามารถประชุมได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

ด้วยโซลูชันวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ดีที่สุด (Best video conference solutions) จาก Cisco จะช่วยให้ท่านสามารถประชุมผ่านวีดีโอได้จากอุปกรณ์หลากหลายที่ท่านมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์มือถือ หรือจากห้องประชุมขององค์กรเอง ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสามารถทำได้ตลอดเวลาตามแต่ต้องการ ด้วยความตั้งใจที่จะออกแบบโซลูชันวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ดีที่สุด (Best video conference solutions) จาก Cisco ท่านสามารถยกระดับการประชุมขององค์กร และยังช่วยให้ท่านสามารถใช้วีดีโอคอล (Video call) ได้จากเทคโนโลยีมาตรฐานขั้นพื้นฐานของเราได้อีกด้วย

 

สัมผัสประสบการณ์ที่ดีกว่าในการประชุมด้วยเทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference technology)

หากท่านกังวลในการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference technology) จาก Cisco เราขอบอกให้ท่านมั่นใจว่า การขึ้นระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ของเราสามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับการใช้งานที่สะดวกสบาย รวมถึงความง่ายในการดูแลรักษาและการนำไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นภายในองค์กรอีกด้วย ในด้านของผู้ใช้งาน (user) ท่านจะสามารถสัมผัสประสบการณ์การสื่อสารผ่านระบบอย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบได้จากจุดเดียว ในด้านของผู้ดูแลระบบ (IT) ก็สามารถควบคุมการสื่อสารและการจัดการแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับการขึ้นระบบและการแก้ไขเมื่อระบบเกิดปัญหา สำหรับการเชื่อมต่อปลายทางเข้าด้วยกันผ่านอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference devices) สามารถทำได้ผ่านระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูง มีความเสถียร มีความครอบคลุม และให้ภาพรวมในการสื่อสารที่ดีกับผู้ใช้งานจริง

 

เป็นได้มากกว่าวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference)

การใช้งานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  (Video conference) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงคุณภาพในการประชุมร่วมกับผู้คนมากมายจากหลากหลายประเทศได้ภายในวันเดียว หรือประชุมรวมกับผู้คนนับร้อยได้เพียงครั้งเดียว ทำให้ประหยัดเวลาในการประชุม สามารถแชร์ข้อมูลเนื้อหาสำคัญของการประชุม อีกทั้งยังสะดวกสบายต่อผู้นำการประชุมในการบรรยายพร้อมแสดงข้อมูลต่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในคราวเดียวกัน

ด้วยเทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference technology) ต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการประชุม คุณจะลืมภาพการที่ต้องเดินทางเพื่อมาร่วมประชุมและรอให้ผู้เข้าร่วมประชุมมาถึงห้องประชุมแล้วจึงเริ่มทำการประชุมได้ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) จะช่วยให้การประชุมสามารถทำได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ จากทุกที่ที่คุณต้องการ – การทำงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล คุณสามารถทำการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันนี้พบว่า 75% ของบริษัทที่มีอัตราเติบโตสูงต่างทำการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ด้วยตระหนักถึงผลกระทบในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผลจากการสำรวจของ Cisco เมื่อไม่นานมานี้ ยังพบอีกว่าบริษัทที่ได้ปรับนำเอาการประชุมผ่านวีดีโอมาใช้ในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะการประชุมร่วมกันนั้นช่วยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน และนำมาซึ่งผลกำไรต่อบริษัทในที่สุดนั่นเอง