Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

สร้างที่สุดของห้องประชุมด้วย Cisco Spark Board

 

ฝนตก อากาศร้อน รถติด เรื่องปกติของพลเมืองไทยที่ต้องเผชิญในทุกวัน นี่เราจะไม่มีหนทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เลยเชียวหรือ?

ถ้าเป็นเมื่อก่อน มนุษย์เงินเดือนอย่างเราคงไม่สามารถตอบได้ และต้องทนอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น แต่ตอนนี้เรามีโซลูชันใหม่ที่ดีกว่าซึ่งจะช่วยให้ท่านและองค์กรสามารถทำงานหรือประชุมร่วมกันได้ดีขึ้นทะลายกำแพง เพื่อหลุดพ้นจากอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมที่มีไปพร้อมกับเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ถึงแม้จะมีปัจจัยภายนอกอย่างสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมเข้ามาเป็นอุปสรรคก็ตาม

Cisco ขอแนะนำ Cisco Spark Board เทคโนโลยีเพื่อห้องประชุม (meeting room technology) ในรูปแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อการประชุมโดยเฉพาะ อันจะช่วยให้พนักงานขององค์กรสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นไปพร้อม ๆ กับการร่วมสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม

ด้วยเครื่องมือสำหรับการประชุม (meeting room devices) รูปแบบใหม่อย่าง Cisco Spark Board capabilities ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่จะช่วยให้องค์กรของท่านเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ปลุกให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันมากขึ้น เราได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้กับอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม (equipment for meeting room) อย่าง Cisco Spark Board เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากจะเห็นหน้ากันได้แล้ว ยังสามารถแบ่งปันเนื้อหา และสามารถใส่ภาพประกอบเพิ่มเติม เพื่ออธิบายงานประชุมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยระบบที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีการใช้งานที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใด ทั้งยังสามารถติดต่อได้ง่ายอีกด้วย

เปลี่ยนเกมส์ธุรกิจให้อยู่ในมือคุณด้วย

มันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการนำเสนองานระหว่างการประชุมได้ด้วยการขีดเขียน วาดภาพ หรือเพิ่มคำอธิบายประกอบในแต่ละหน้าของการนำเสนองาน ด้วยเทคโนโลยีเพื่อห้องประชุม (meeting room technology) อย่างแท้จริง Cisco Spark Board เปิดให้ท่านสามารถรังสรรค์และแบ่งปันความคิดต่าง ๆ เสมือนขีดเขียนบนกระดานดำไปพร้อม ๆ กับการนำเสนอ presentation หรือแสดงภาพเนื้อหาการประชุมอื่น ๆ ไปด้วยกันได้

การประชุมของท่านจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะทีมงานของท่านจะสามารถขีดเขียน บรรยาย เพิ่มข้อความไปพร้อม ๆ กับการนำเสนองาน และช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี ช่วยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประชุมด้วยกันได้อย่างง่าย ๆ และรวดเร็ว และยังช่วยเรื่องการประหยัดเวลาในการติดตามผลการประชุมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เพราะการประชุมส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากการถือกระดาษเปล่าเข้าห้องประชุม การนำเสนองานโดยปราศจากการแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายร่วมกันจึงยากที่จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในองค์กร หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมร่วมกับลูกค้าภายนอกองค์กร การประชุมที่เปิดให้มีการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยให้ผลลัพธ์ของการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปแล้วที่การประชุมจะต้องมีการนำเสนอในรูปแบบของ PowerPoint presentation, Excel, Word หรือแม้กระทั่ง web pages ด้วย Cisco Spark App. จะช่วยให้ท่านมีอุปกรณ์ภายในห้องประชุมที่ดีที่สุด (best meeting room devices) ที่ช่วยในการแสดงผลข้อมูลหรือ file ประกอบการประชุมต่าง ๆ ไปพร้อมกับการเสริมคำอธิบายของผู้นำเสนอหรือใส่เพิ่มความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมลงใน file presentation แบบ real time ได้เลยเสมือนกับการขีดเขียนบนกระดานดำ

การใช้เทคโนโลยีสำหรับห้องประชุมที่ดี (meeting room technology) อาจทำให้องค์กรตกผลึกความคิดดี ๆ จากห้องประชุมและนำไปต่อยอดเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ อาทิเช่น

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาของแผนกวิศวกรรม ลูกทีมสามารถถกเถียงและใส่ความคิดเห็นเพิ่มในแต่ละขั้นตอนทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

นักกีฬาและผู้ออกแบบเสื้อผ้าของนักกีฬาสามารถสื่อสารกันได้ โดยการสร้างภาพเสมือนจริงจำลองการใช้งานของชุดกีฬาให้เห็นพร้อม ๆ กัน

แผนกการตลาดสามารถทำการพัฒนาแคมเปญใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ โดยการนำเสนอแคมเปญ แล้วระดมสมองภายในทีมเพื่อเสริมความคิดใหม่ ๆ เข้าไป

พนักงานภายในโรงงานสามารถนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยการแชร์ความคิดเห็นในภาพ workflow ของกระบวนการผลิตได้เลย

คุณหมอสามารถดูผลสแกนร่างกายคนไข้ไปพร้อม ๆ กับการขีดเขียนลงบนภาพเพื่อให้คนไข้เข้าใจอาการและสิ่งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในร่างกายได้ชัดเจนขึ้น

สถาปนิกสามารถอธิบายโครงสร้างอาคารให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อการสั่งวัสดุให้เป็นไปตามแบบร่างที่วางไว้ได้อย่างถูกต้อง

การช่วงชิงกำไรในเชิงธุรกิจก็เช่นเดียวกับการวางแผนในการแข่งกีฬา จำเป็นอย่างยิ่งที่การประชุมในแต่ละครั้งจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้เล่นในทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

นวัตกรรมเพื่อการประชุมอย่างแท้จริง

Cisco Spark Board ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการประชุมร่วมกัน โดยออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีมาก่อนก็สามารถใช้งานได้และมีฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะกับการใช้งานในห้องประชุม

นอกจากนี้ Cisco Spark Board ยังมีไมโครโฟนที่น่าทึ่งในการจัดลำดับเสียงภายในห้องประชุม โดยจะสามารถดึงเสียงของผู้บรรยายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการตัดเสียงรบกวนรอบข้างภายในห้องประชุมออก จึงทำให้คุณภาพของเสียงในการประชุมร่วมกันผ่านทางไกลมีคุณภาพดีขึ้น

อาจกล่าวได้ว่า Cisco Spark Room Series เป็นอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมที่ดีที่สุดในยุคนี้ (best meeting room devices) เพราะนอกจากจะให้คุณภาพของเสียงที่ดีแล้ว ยังมาพร้อมคุณภาพของภาพที่ทรงประสิทธิภาพอีกด้วย โดยระบบกล้องวีดีโออัจฉริยะจะทำการประมวลภาพวีดีโอของผู้ร่วมประชุมภายในห้องประชุมแบบอัตโนมัติในแต่ละเฟรมอย่างละเอียด ตั้งแต่ช่องว่างภายในห้องประชุม ตำแหน่งของผู้ที่นั่งอยู่ภายในห้อง เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพสมบูรณ์ที่สุดในแต่ละเฟรมแม้จะต้องส่งสัญญาณภาพในระยะทางไกลก็ตาม รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการประชุมระหว่างกันทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น การประชุมที่มีคนเข้าร่วมประชุมน้อย แต่อยู่ในห้องประชุมขนาดใหญ่ ระบบจะมีฟีเจอร์ที่ทำการคำนวณภาพโดยรวมทั้งหมดของการประชุม กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมกำลังทำอยู่โดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่เห็นภาพคนตัวเล็ก ๆ ที่โต๊ะประชุมว่างเปล่ายาว ๆ ปรากฏขึ้น แต่ระบบจะทำการแสดงภาพคนในขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการประชุม เพื่อประสบการณ์การประชุมที่ดีโดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องไปปรับแต่งกล้องเองแต่อย่างใด

นอกจากนี้ระบบยังได้เพิ่มฟีเจอร์สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรียกว่า “Activity Layouts” ซึ่งเป็นการปรับแต่งขนาดของการแสดงภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม หรือ video layout บน Cisco Spark Board ให้ดูเป็นธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านและผู้เข้าร่วมประชุมอีกฝั่งหนึ่งจำนวน 2 คน กำลังถกเถียงกันอย่างออกรสชาติในระหว่างการประชุม ท่านจะมองเห็นการแสดงผลบนจอในขนาดเท่ากัน ระหว่างฝั่งของท่านและฝั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่มี 2 คนโดยอัตโนมัติ หรือในการประชุมที่มีการแสดง presentation ประกอบการประชุมโดยในระหว่างนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต่างเงียบเพื่อตั้งใจฟัง ระบบก็จะทำการแสดงภาพของผู้นำเสนอหรือ presenter เป็นขนาดเต็มจอ และย่อขนาดผู้เข้าร่วมประชุมเป็นขนาดเล็กลงโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องทำการปรับกล้องหรืออาศัยผู้ดูแลระบบให้ทำการปรับขนาดการแสดงผลแบบ manual แต่อย่างใด

นอกจากจะพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าประชุมแล้ว เรายังคำนึงถึงการที่ฝ่าย IT หรือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องทำการ deploy ระบบ Cisco Spark Board  อีกด้วย เราจึงได้ออกแบบให้ระบบสามารถทำงานได้เองโดยง่ายมาก เพียงแค่เสียบปลั๊ก ต่อเข้ากับระบบเครือข่ายขององค์กร และเปิดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เราเรียกวิธีขึ้นระบบอย่างง่ายนี้ว่า “Connect To the Network” เพราะมีเพียงแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ การต่อเข้ากับ WiFi และ Http Proxy ขององค์กร และเสียบสาย Ethernet เข้ากับจอ โทรศัพท์ และอุปกรณ์ hardware ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เท่านั้น เพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม (equipment for meeting room) เท่านี้ ห้องประชุมธรรมดาของท่านจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นห้องประชุมที่มีเครื่องมือดีที่สุด (best meeting room devices) สำหรับรองรับการประชุมระดับโลกโดยทันที