Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm ร่วมงาน TOT IT Security Day 2016

27 May 2559

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบระบบสื่อสารสำหรับลูกค้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ได้เข้าร่วมงาน TOT IT Security Day 2016 ปีที่ 11 ในธีม “ภัยใกล้ตัวในสังคม Digital” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้กับพนักงาน และผู้บริหาร ตระหนักถึง การบริหารจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ ณ อาคาร 9 บมจ. ทีโอที สำนักงำนใหญ่แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็ว ๆ นี้