Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

19 July 2559

ตลาดหลักทรัพย์

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อในตลาดหลักทรัพย์ PCA เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ดำเนินโครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่ทางบริษัท แพลนเน็ตคอมฯ ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำระดับสากล ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ดำเนินโครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ โดยเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ ทาง สนช. mai และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทและเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง อีกทั้งพนักงานในองค์กร ในการประเมินความสามาถทางนวัตกรรมในบริษัท นำไปสู่การพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 บริษัท เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพขั้นสูงต่อไป