Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm จัดกิจกรรม Team Building 2016
มิติใหม่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร

26 July 2559

Team Building

คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณเทรเวอร์ ทอมป์สัน กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Team Building 2016 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานภายใต้มิติใหม่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร ณ โรงแรม เดอะเวย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา