Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm เข้าร่วมงาน NECTEC ACE 2016

14 September 2559

ตัดสัญญาณโทรศัพท์

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เข้าร่วมงาน NECTEC Annual Conferences and Exhibition : NECTEC ACE 2016 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันและต่อยอดเทคโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำ ที่มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งภายในงาน บริษัทแพลนเน็ตคอม ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ที่พัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ “NECTEC” เพื่อใช้ในกิจการด้านรักษาความปลอดภัยของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปจัดแสดงและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา