Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetFiber เข้าร่วมงาน BMAM Expo Asia 2016 ก้าวสู่การเป็นผู้นำ IoT

26 September 2559

อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์

PlanetFiber ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงสำหรับคอนโดมิเนียม ผ่านสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งเป็นบริษัทในเครืองของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า BMAM Expo Asia 2016 (Building Maintenance And Facilities Management Expo Asia) โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและบริการด้านเทคโนโลยีให้เท่าทันในโลกยุคใหม่ โดยได้นำเสนอบริการ PlanetFiber อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงสำหรับคอนโดมิเนียมที่มีความเสถียรสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์ Innovation บนพื้นฐานของการเชื่อมต่อด้วยระบบ IoT (Internet of Things) ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา