Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 5 ปี กสทช.

7 October 2559

สื่อสารโทรคมนาคม

คุณวรรณภา วีระเจริญ (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้นำเทคโนโลยีทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีสำหรับองค์กรชั้นนำในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งสำนักงาน กสทช. ณ สำนักงานกสทช.พหลโยธิน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา