Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. เพื่อศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่

10 February 2560

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อในตลาดหลักทรัพย์ PCA ผู้นำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ CEO กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางสำหรับผู้สนใจร่วมงานกับบริษัทในอนาคต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารแพลนเน็ตคอม