Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก GD Satcom

9 June 2560

GD Satcom

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ) ผู้นำในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและบริการหลังการขายด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือ “PCA” ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนามจาก General Dynamics SATCOM Technologies (GD Satcom) ผู้นำเทคโนโลยีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้สายระดับโลก โดยทางแพลนเน็ตคอมให้ความสำคัญกับการมีพันธมิตรทางธุรกิจ จึงมุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อรูปแบบของโซลูชั่น สินค้า และบริการให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้