Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm เข้ารับประกาศนียบัตร หลังขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมสำเร็จ

25 December 2560

ทะเบียนบัญชีนวัตกรรม

คุณเจน นำชัยศิริ (ขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแก่บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีคุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ หลังเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  สำหรับ โครงการดังล่าว เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรมไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย และเปิดโอกาสให้ภาครัฐเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการจากผลงานวิจัยและพัฒนาของคนไทยมากขึ้นณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อเร็วๆนี้