Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm ผนึก Banpu Next ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่

21 January 2564

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ที่มุ่งนำเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล รู้สึกมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย เดินหน้าติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ‘โซลูชันฉลาดวิเคราะห์’ (Smart Data Analytics) ในโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ซึ่งบ้านปู เน็กซ์ ออกแบบเพื่อนำมาติดตั้งในโครงการ ‘ภูเก็ต ชุมชนน่าอยู่ สมาร์ท ปลอดภัย สุขใจทุกชีวิต’ หวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับวิถีชีวิตยุคใหม่ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ภัยจากโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ นำร่อง 2 พื้นที่ บริเวณถนนถลาง-ซอยรมณีย์ และตำบลราไวย์ (บริเวณเทศบาล และแหลมพรหมเทพ) โดยบ้านปู เน็กซ์ เป็นรายแรกของไทยที่นำสมาร์ทคอมมูนิตี้ แพลตฟอร์ม (Smart Community Platform) และแอปพลิเคชัน มาใช้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และควบคุมระบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนในชุมชน และนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังพร้อมเตรียมเดินหน้านำโซลูชันอื่นๆ ในการเติมเต็มและพัฒนาภูเก็ตให้เป็นสมาร์ทซิตี้ต้นแบบที่สมบูรณ์ทุกมิติ

ในการร่วมมือในครั้งนี้ แพลนเน็ตคอมได้เลือกฮาร์ดแวร์ล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบวงจร โดยระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งในงาน มีดังนี้

  1. เซนเซอร์คัดกรองโควิด-19 แบบไร้สัมผัส มีระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่มีความแม่นยำสูง
  2. สถานีเฝ้าระวังอัจฉริยะ (Smart Surveillance) ประกอบด้วย กล้อง CCTV ที่ใช้บันทึกภาพเหตุการณ์ และบุคคลในระบบซอฟต์แวร์ของศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (War Room) พร้อมมีเทคโนโลยี AI ที่นับจำนวนคนเข้าออกพื้นที่ แจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจจับวัตถุต้องสงสัย สืบค้นและติดตามบุคคล (Tracking) ด้วยการวิเคราะห์จดจำใบหน้า (Face Recognition) ระบบเสียงตามสายสาธารณะ (Public Address) และระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี CLOUD
  3. สถานีเฝ้าระวังสภาพอากาศ (Air Quality) ตรวจวัดอุณหภูมิ ปริมาณฝุ่น PM2.5 และความชื้น
  4. เซนเซอร์ตรวจวัดสถานะจุดจอดรถ (Smart Parking) เทคโนโลยีตรวจจับตำแหน่งการจอดรถ ที่มีเซนเซอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังได้นำระบบปฏิบัติการ IoT มาใช้ในการควบคุม และรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ส่งไปยังแพลตฟอร์มของ บ้านปู เน็กซ์ เพื่อประมวลผลต่อไป
Smart Plole For Smart City

ระบบความปลอดภัยที่นำมาติดตั้งในโครงการนี้ สอดรับกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านการปกครอง (Smart Governance) สิ่งแวดล้อม (Smart Environment) เศรษฐกิจ (Smart Economy) ความเป็นอยู่ (Smart Living) การเดินทางและขนส่ง (Smart Mobility) โดยทุกระบบฯ ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งนี้แพลนเน็ตคอมยังมีแผนเดินหน้าพัฒนาสมาร์ทโซลูชันอื่นๆ พร้อมบริการแบบครบวงจรในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้โดยสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป