Scroll to top
en th

PLANET ผนึก RootCloud นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เจาะตลาดอุตสาหกรรมอัจฉริยะในไทย

1 February 2567

PLANET ผนึก RootCloud ร่วมนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ยกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เล็งเจาะตลาดกลุ่ม Smart Industrial Park , Smart City และกลุ่ม Smart Manufacturing หวังให้เป็นอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน ตามหลัก ESG  บิ๊กบอส “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” มั่นใจช่วยต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งในอนาคต

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัท แพลนเน็ต คลาวด์ จำกัด (PlanetCloud) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ RootCloud Technology Pte Ltd  ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาและให้บริการโซลูชั่นด้าน Internet of Things (IoT) และ Smart Technology ในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในประเทศไทย และร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่มีความล้ำสมัย อาทิ  เทคโนโลยีพลังงานดิจิทัล (Digital Power Technology) , IoT,  Big Data, ระบบCloud, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฯลฯ เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกด้านของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการผลิตและอื่นๆ ให้เติบโตควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน  ตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

“ทั้ง 2 ฝ่ายมีแผนที่ร่วมกันช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่มีความล้ำสมัยต่างๆ เข้ามาช่วยลูกค้าในกลุ่ม Smart Industrial Park (อุตสาหกรรมอัจฉริยะ) กลุ่ม Smart City (เมืองอัจฉริยะ) และกลุ่ม Smart Manufacturing (การผลิตอัจฉริยะ) เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตและการจัดการในทุกๆด้านมีประสิทธิมากภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน เพิ่มความสะดวกสบาย ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม “นายประพัฒน์กล่าว

นายประพัฒน์ กล่าวด้วยว่า บริษัทฯในฐานะที่มีความรู้ความชำนาญด้าน Digital และการสื่อสารโทรคมนาคมมาถึง 30 ปี ซึ่งในส่วนของ PlanetCloud บริษัทย่อย ปัจจุบันดำเนินธุรกิจให้บริการ Cloud Computing ทั้งแบบ Sofware as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (SaaS) ประกอบด้วย Smart City Data Platform และ IOT Platform สำหรับเมืองอัจฉริยะ, VDO Analytic ,Cloud Contact Center ,Telemedicine ผ่านระบบเครือข่ายแบบครบวงจร ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า และจากการร่วมมือกับ RootCloud ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม Industrial IoT จึงมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ” นายประพัฒน์กล่าว

ด้าน Mr. Ho Howe Tian, Managing Director of RootCloud Technology Pte Ltd  กล่าวว่า RootCloud มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงในครั้งนี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้น ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต