<< HIDE
Menu

ข่าวสาร และกิจกรรม

 

Planetcomm เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน NAVY CYBER CONTEST & SEMINAR 2017

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ “PCA” ผู้ดำเนินธุรกิจโดยให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและบริการหลังการขายด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน NAVY CYBER CONTEST & SEMINAR 2017 โดยได้นำเสนอเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนเครือข่าย หลากหลายประเภท อาทิเช่น ระบบตรวจจับการใช้งานบนเครือข่ายและภัยคุกคาม ระบบเข้ารหัสข้อมูล และระบบป้องกันการดักฟังโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นโดย กองสงครามไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของกำลังพลทหารเรือ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่คุณอาจจะสนใจ