Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

โปรโมชั่น “ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วย Learn From Home”

แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ “สถาบันการศึกษา”
สะดวก ปลอดภัย การเรียนการสอนไม่สะดุด!

24 April 2563

สถาบันการศึกษา เป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อทุกคนจำเป็นต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคจากคนสู่คน แพลนเน็ตคอมเลงเห็นว่าการนำเทคโนโลยีสื่อสารใช้สำหรับการเรียนการสอนทางออนไลน์ (Cloud learning platforms) ใช้ในการ “เรียนจากบ้าน” (Learn from home) จึงเป็นอีกตัวช่วยให้สถาบันการศึกษาฝ่าวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้

 

Learn from Home ง่ายๆ
ด้วย Cloud learning platform และ Video conference

Cloud learning platform ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในการจัดอบรมและการเรียนการสอนทางออนไลน์ (Online learning) โดยเฉพาะ เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่พัฒนาต่อยอดจากระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานในการอบรมและการเรียนการสอน ทั้งยังใช้งานง่าย สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ แม้ในยามวิกฤติ Covid-19 ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจบทเรียน และถามตอบได้แบบ Real Time เสมือนอยู่ห้องเรียนเดียวกัน โดย Cisco Webex training platform มีคุณลักษณะและฟังก์ชันใช้งานหลัก ดังนี้

 

  • รองรับผู้เข้าเรียนกว่า 1,000 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
  • ระบบสร้างฟอร์มลงทะเบียนเข้าเรียน และส่งอีเมลตอบรับพร้อมรายละเอียดลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
  • ผู้สอนสามารถเช็คเวลาเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้
  • ผู้สอนสามารถแชร์เอกสารและคอนเทนต์ให้ผู้เรียนดาวน์โหลดระหว่างเรียน
  • ระบบสอบแบบอัตนัยและปรนัยก่อน-หลังเรียน (Pre-Test & Post-Test) โดยผู้สอนกำหนดคะแนนในข้อสอบแต่ละข้อได้
  • สามารถบันทึกการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา (On-demand classroom)
  • สามารถแบ่งกลุ่มปรึกษาหารือระหว่างเรียน โดยแต่ละกลุ่มจะไม่เห็นการสนทนาของกลุ่มอื่น (Section break)
  • ระบบสำรวจและรายงานผลความตั้งใจของนักเรียนระหว่างเรียน (Monitor & measure class effectiveness)
  • รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการ iOS, Window, Android

 

แพลนเน็ตคอม คือผู้จำหน่ายอุปกรณ์การประชุมทางไกล (Video Conference) รายแรกในประเทศไทย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย และให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจรมากกว่า 20 ปี ทั้งยังได้รับการยอมรับจากคู่ค้าและความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด

 

บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่น “ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วย Learn from home” สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้สถาบันการศึกษาสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ในยามวิกฤติ COVID-19 หรือใช้ในระบบเรียนทางไกลสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่สะดวกเดินทาง ด้วย Cisco Webex training ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมหรือการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการชำระแบบรายเดือน และอุปกรณ์ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) พร้อมบริการหลังการขาย โดยสถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช้บริการแบบแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ได้ตามความต้องการ โดยสามารถเลือกใช้งาน Cisco Webex Training แพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียว หรือใช้คู่กับชุดอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Cisco Room Kit Mini และ Cisco Touch 10 เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพและเสียงในการสอน รายละเอียดตามตารางแจกแจงราคาด้านล่าง

Package: Learn from Home

Cisco Room Kit Mini + Cisco Touch 10 และ Cisco Webex Training Licenses

ราคา Video Conference

หมายเหตุ:
1 สัญญาเช่าใช้ Endpoint ขั้นต่ำ 36 เดือน
2 ราคาดังกล่าวครอบคลุมการให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
3 Cisco Webex Training เป็นราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าในกลุ่มสถาบันการศึกษาเท่านั้น สัญญาการใช้งานขั้นต่ำ 1 ปี
4 ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Package: Learn from home

Cisco Webex Room Kit Mimi + Cisco Touch 10 + Cisco Webex Training License

 

Brochure:

 

Datasheet:

อุปกรณ์ Video Conference (Endpoint)

Cloud Learning Platform

แพลนเน็ตคอม ยินดีให้คำปรึกษาฟรี! ในการออกแบบ “การเรียนการสอนจากบ้าน” (Learn from home)
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น และ บริการ Cloud learning platform ติดต่อได้ที่

Tel: 02-792-2456

Line ID: @planetcomm

Email: promotion@planetcomm.com  

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • ข้อกำหนดกิจกรรม (โปรโมชั่น) อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า